به وب سایت کیمیا رایانه نقش جهان خوش آمدید

اصفهان. خیابان پروین -نبش خ عسگریه اول–
مجتمع کوروش طبقه 4 واحد43

031-35254767
info@ItKimia.com

شنبه تا چهار شنبه 8:30 الی 17
پنج شنبه 8:30 الی 13:30

 
MICROSOFT

MICROSOFT

MCSA: Windows Server 2012

Exam 70-410/Course 20410D

Installing and Configuring Windows Server 2012

Exam 70-411/Course 20411D

Administering Windows Server 2012

Exam 70-412/Course 20412D

Configuring Advanced Windows Server 2012

 

 

MCSA: Windows Server 2016

Exam 70-740/Course 20740A

Installation, Storage, and computer with Windows Server 2016

Exam 70-741/Course 20741A

Networking with Windows Server 2016

Exam 70-742/Course 20742A

Identity with Windows Server 2016

 

 

MCSA: Windows 10

Exam 70-698/Course 20698A

Installing and Configuring Windows 10

Exam 70-697/Course 20697-1C or 20697-2B

Configuring Windows Devices

 

Exam 70-743 Upgrading Your Skills

to MCSA: Windows Server 2016

 

اگر سوالی در باره خدمات ما دارید ما برای کمک و یا مشاوره به شما اینجا هستیم

ارتباط با ما