به وب سایت کیمیا رایانه نقش جهان خوش آمدید

اصفهان. خیابان پروین -نبش خ عسگریه اول–
مجتمع کوروش طبقه 4 واحد43

031-35254767
info@ItKimia.com

شنبه تا چهار شنبه 8:30 الی 17
پنج شنبه 8:30 الی 13:30

 
چشم انداز  شرکت کیمیا رایانه نقش جهان

برخي از مهم ترين اهداف اين مركز عبارت است ،پشتیبانی و حمایت های رفاهی،،مهارت آموزی، کاریابی، اشتغال، ،آموزشهای قرآنی و ...

طی سالیان گذشته سازمانها اصولا چهار نوع شبکه طراحی وپیاده سازی می کردند

الف-شبکه های دیتا: به عنوان بستری برای عملیاتی نمودن سامانه های اداری،مالی،تولید،بازرگانی،تعمیر و نگهداری و ارتباط با مشتری.

ب-شبکه های نظارت تصویری: به عنوان بستری جهت عملیلتی نمودن سامانه دور بینهای مداربسته.

ج-شبکه های ارتباط صوتی :به عنوان زیر ساخت ارتباطات صوتی مورد نیاز برای کارکنان تحت عنوان مرکز مخابرات.

د-شبکه های ارتباط ویدئویی: جهت ایجاد ارتباط ویدئو کنفرانس بین مدیران و مسئولین ارشد.

 اجرای شبکه های فوق الذکر به صورت مستقل و با مدیریت غیر متمرکز موجب انجام کار موازی و تحمیل هزینه های سربار زیادی برای سازمانها می شد

چشم انداز این شرکت طراحی ،پیاده سازی و پشتیبانی شبکه هایی برای سازمانها می باشد که تمامی سرویسهای فوق الذکر را از روی یک بستر و به صورت مدیرت متمرکز همراه با  کاهش چشمگیر هزینه های اجرا و نگهداری  ،برای مشتریان خود ارائه نماید.

اگر سوالی در باره خدمات ما دارید ما برای کمک و یا مشاوره به شما اینجا هستیم

ارتباط با ما